Tin Học Kinh Tế - 国際電子経営本科

 

Tin Học Kinh Tế - 国際電子経営本科
Sỹ số : 36 sinh viên

 Hướng tới việc sử dụng thành thạo kỹ năng tin học trong kinh doanh, ngoài những nguyên lý, kiến thức cơ bản trong kinh doanh, ngành học còn chú trọng tới việc đào tạo kiến thức liên quan tới công nghệ thông tin, hỗ trợ sinh viên trong việc thi các chứng chỉ kinh tế và công nghệ thông tin. Cùng với đó, sinh viên cũng dược tiếp xúc với những kiến thức về kinh tế quốc tế, là những kiến thức sẽ giúp ích cho sinh viên trong môi trường làm việc sau này.

≪Lớp học≫
Buổi sáng:   Thứ 2 – Thứ 6      9:00 – 12:50
Buổi chiều:   Thứ 2 – Thứ 6   13:30 – 17:20

Thời Khoá Biểu
Ngành【国際電子経営本科(2年制) 1年時の場合】
 
9:00~ 9:50
13:30~14:20
ビジネス実務論 簿記原理 日本語検定対策 日本語検定対策 起業ビジネス論
10:00~10:50
14:30~15:20
ビジネス実務論 簿記原理 日本語検定対策 日本語検定対策 起業ビジネス論
11:00~11:50
15:30~16:20
国際貿易論

IT基礎A

IT基礎B 簿記演習 リーダーシップ論
12:00~12:50
16:30~17:20
国際貿易論 IT基礎A IT基礎B 法律実務論 リーダーシップ論